Várépker Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.     Székhely: 1037 Bp., Aranypatak u. 58.        Iroda: 1122 Budapest, Városmajor u. 64.     Telefon / fax: (06-1) 453-2594; Telefon: (06-1) 453-2595          E-mail: info@varepker.hu

 


Felelős műszaki vezetés, a felelős műszaki vezetői tevékenységünk:

Nagy gyakorlattal rendelkező műszaki szakemberekkel vállaljuk mindenfajta építőipari tevékenység felelős műszaki vezetését. A felelős műszaki vezető feladatai:

-  Az építési-szerelési munkák irányítása.

-  Az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági  engedélyek) betartatása, azok betartásának az általunk vezetett építkezéseken való ellenőrzése.

-  Az építési napló megnyitása, vezetése, ellenőrzése és lezárása, az építési munkahely átvétele, őrzésének biztosítása.

-  Az építőipari munkafolyamat szakszerű megszervezése, az egész kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása.

-  A szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése.

-  Az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása.

-  Az építtetővel, illetve annak helyszíni képviselőjével (építési műszaki ellenőr), továbbá az esetleges alvállalkozók felelős műszaki vezetőivel való együttműködés.

-  Az építési tevékenység műszaki terveitől eltérő, nem építési  engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése.

-  Az átadás-átvételi eljárásban, illetőleg a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele az építési naplóban.

-  Az építményen végzett építési-szerelési munkák, továbbá az alvállalkozók munkájának összehangolása.

-  Az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása és a munkaterület átadása az építtetőnek.